Базарбекова Кульбаршын Беркутовна

Базарбекова Кульбаршын

Директор

Басқарушы серіктес, аудитордың біліктілік куәлігі №0000380 25.04.1998 ж. салық кеңесшілер Палатасының мүшесі.