Лицензия

Мемлекеттік лицензия

Кошелева Татьяна Петровна

Аудитор

Аудитордың біліктілік куәлігі №0000584, 18.08.2006 ж. Халықаралық қаржылық есептілік бойынша АССА дипломы (ДипИФР), CIPA,…

Рамазанова Эльвира Хакимовна

Аудитор

Аудитордың біліктілік куәлігі № МФ0000044, 08.08.2011 ж. Салық консультанттары палатасының мүшесі, Халықаралық қаржылық есептілік…